Přihlásit se
 • 01
  čvc
  Aktualizace Mapy pasportu odpadového hospodářství
  Proběhla aktualizace dat pasportu odpadového hospodářství 1.7.2022. Od července 2022 DOŠLO K PŘESUNU NÁDOB NA ODPAD na nově zbudovanou ZPEVNĚNOU PLOCHU u vstupu do sportovního areálu u OÚ z důvodu zlepšení průjezdnosti místní komunikace u obecního úřadu.  VÝVOZ POPELNIC OD DOMŮ PROBÍHÁ DLE KALENDÁŘE SVOZU ODPADU NA ROK 2022 dodaným do domácností.
  UPOZORNĚNÍ: Vývoz odpadů probíhá pouze z označených nádob na odpad (TS Malá Haná) - plastových popelnic 240 litrů (nebo kontejnerů 1.100 litrů). Odpad v jiných nádobách, nebo jinak odložený odpad u nádob (např. v pytlích), stejně tak i nevytříděný odpad nebude vyvážen! Prosíme o důsledné vytřídění vyhazovaného odpadu. 
  DĚKUJEME, ŽE TŘÍDÍTE! 
 • 01
  bře
  Aktualizace Mapy pasportu odpadového hospodářství
  Proběhla aktualizace dat pasportu odpadového hospodářství od 1.1.2022. VÝVOZ POPELNIC OD DOMŮ PROBÍHÁ DLE KALENDÁŘE SVOZU ODPADU NA ROK 2022 dodaným do domácností. Od 1.10.2021 je zaveden nový systém sběru a třídění odpadů  (D2D - door to door). Svoz nádob (popelnic) na tuhý komunální odpad (TKO) v celé obci probíhá vždy ve středu 1x za čtyři týdny - počínaje od 5.1.2022. Svozy tříděného odpadu probíhají vždy 1x za čtyři týdny (plast a kovy a papír ve středu počínaje od 19.1.2022, sklo v úterý od 11.1.2022), jen u biologicky rozložitelného komunálního odpadu v době duben až listopad 1x a dva týdny - v pondělí počínaje od 3.1.2022. Domy č.p. 16, 20, 21, 31, 40 a 42 budou z důvodu špatné průjezdnosti místní komunikace MK2c vyváženy malým autem odlišně oproti zbytku obce (BRKO ve středu - počínaje od 5.1.2022) a budou vyváženy jen nádoby na TKO a BRKO. Nádoby na plast (a kovy) a papír je nutno přistavit k vývozu velkým autem ke křižovatce u domu č.p. 21. Popelnice na svoz prosíme nachystat již den před svozem, jelikož odvoz může probíhat brzo ráno. UPOZORNĚNÍ: Vývoz odpadů probíhá pouze z označených nádob na odpad (TS Malá Haná) - plastových popelnic 240 litrů (nebo kontejnerů 1.100 litrů). Odpad v jiných nádobách, nebo jinak odložený odpad u nádob (např. v pytlích), stejně tak i nevytříděný odpad nebude vyvážen! Prosíme o důsledné vytřídění vyhazovaného odpadu. DĚKUJEME, ŽE TŘÍDÍTE! 
 • 01
  říj
  Aktualizace Mapy pasportu odpadového hospodářství
  Proběhla aktualizace dat pasportu odpadového hospodářství od 1.10.2021 - Od 1.října 2021 je zaveden nový systém sběru a třídění odpadů, jehož cílem je snížení množství tuhého komunálního odpadu (TKO). Nově vývoz popelnic od domů probíhá dle kalendáře svozu odpadu dodaným do domácností spolu s návodem jak správně třídit odpady. Občanům byly poskytnuty do bezplatného užívání nádoby 240 litrů na tříděný odpad (D2D - door to door) - na plast (a kovy), papír a biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO) a nádoby 240 litrů na tuhý komunální odpad (TKO). Svoz nádob (popelnic) na TKO v celé obci probíhá od 1.10.2021 nově vždy ve středu 1x za čtyři týdny - počínaje od 13.10.2021. Svozy tříděného odpadu probíhají vždy 1x za čtyři týdny (plast a kovy a papír počínaje od 27.10.2021), jen u biologicky rozložitelného komunálního odpadu v době do 30.11.2021 1x a dva týdny - počínaje od 11.10.2021. Domy č.p. 16, 20, 21, 31, 40 a 42 budou z důvodu špatné průjezdnosti místní komunikace MK2c vyváženy malým autem odlišně oproti zbytku obce (BRKO ve středu - počínaje od 13.10.2021) a budou vyváženy jen nádoby na TKO a BRKO. Nádoby na plast (a kovy) a papír je nutno přistavit k vývozu velkým autem ke křižovatce u domu č.p. 21. Popelnice na svoz prosíme nachystat již den před svozem, jelikož odvoz může probíhat brzo ráno.
 • 01
  led
  Aktualizace Mapy pasportu odpadového hospodářství
  Proběhla aktualizace dat pasportu odpadového hospodářství pro rok 2021 -
  Svoz nádob na TKO (popelnic) v celé obci probíhá od 1.1.2021 nově vždy v pondělí každý sudý týden (1x za 14 dní) - počínaje od 11.1.2021.  Z důvodu neprůjezdnosti MK2c u domu č.p.16 je zajištěn svoz nádob na TKO (popelnic) od domů č.p.16, 20, 31, 40 a 42 buď odpoledne před svozovým dnem, nebo ve svozový den brzy ráno (tedy v neděli nebo v pondělí) za pomoci firmy Barvy a laky Teluria a následně jsou nádoby po vysypání uklizeny k č.p. obecním elektromobilem N1 Alke. 
  Popelnice na svoz prosíme nachytat již den před svozem, jelikož odvoz může probíhat brzo ráno.
 • 03
  pro
  Aktualizace Zajímavosti a turistika
  Proběhla aktualizace dat Tematické mapové aplikace Zajímavosti a turistika.
  Byly přidány nové prvky a také přidány fotografie k některým prvkům.
 • 06
  bře
  Aktualizace Mapy pasportu osvětlení
  Proběhla aktualizace dat pasportu osvětlení - rozlišení kabelového vedení.
 • 02
  bře
  Aktualizace Mapy pasportu odpadového hospodářství
  Proběhla aktualizace dat pasportu odpadového hospodářství.
  Přidány domácí kompostéry pro občany v rámci akce "Zkvalitnění nakládání s bioodpadem v obci Skrchov". 
 • 19
  úno
  Aktualizace Veřejného prostranství
  Proběhla aktualizace dat Veřejného prostranství - barevně rozlišen typ veřejného prostranství.
 • 19
  úno
  Aktualizace Mapy pasportu odpadového hospodářství
  Proběhla aktualizace dat pasportu odpadového hospodářství - přidány odpadkové koše na parkovišti u silnice I/43 a zrušeno kontejnerové místo pro směsný komunální odpad u MK 2c (pod kopcem u č.p. 21) z důvodu zajištění svozu nádob na TKO (popelnic) od domů č.p.16, 20, 31, 40 a 42. Popelnice jsou sváženy dopoledne před svozovým dnem (tedy již v úterý) za pomoci firmy Barvy a laky Teluria a po vysypání uklizeny zpět obecním elektromobilem N1 Alke.
 • 19
  lis
  Vítejte na geoportálu GIS4U